cReAtIvE

Комплексно рекламно обслужване

Маркетинг

logo-1864950161Оформят мнения, нагласи, а ние използваме точно това…..

Разработване на маркетингови стратегии и провеждане на маркетингови проучвания.


Разработването на маркетинг стратегии включва 

1. Стратегии на ниво продукт - разработване на продуктовия микс, оценка на жизнения цикъл на продукта, брандинг, анализ на портфолиото, развитието на нов продукт.

2. Стратегии за определяне на пазарния дял по продукти, по сегменти, по географски райони.

3. Ценови стратегии – поставяне на ценови цели, избор на метод за ценообразуване, дискаунти и ценови намаления, критична точка.

4. Комуникационни стратегии - изготвяне на промоционалния микс, рекламна стратегия, разработване на личните продажби, ПР кампании.

5. Дистрибуционните стратегии са стратегии по изграждането на дистрибуционни канали, географско покритие, физическа дистрибуция и логистика, електронна дистрибуция.

Метод на работа – Портър матрица, GAP анализ, BCG матрица, Аnsoff матрица.

Краен продукт – Детайлно изложение в табличен и графичен вид, съпроводено от анализ на информацията.

Разработване на маркетинг анкети и проучвания

Маркетинг проучванията ще ви помогнат не само да усъвършенствате настоящите продукти или услуги, но също така ще ви помогнат да създадете най- ефективните маркетингови кампании. Трябва да познавате в детайли вашата целева аудитория и да можете да сегментирате клиентите си.Целта е да получите положителна възвръщаемост на вашите маркетингови инвестиции.Научаването на допълнителна информация за вашите клиенти е един от най- добрите начини, за превръщане на маркетинговите данни в търговски реализации. ДЕКОРИ предлага интелигентна платформа и всеобхватни функции, които помагат на експертите по маркетинг да разберат тенденциите на пазара и тези на клиентската им база. Информацията, от която се нуждаете, за да направите вашата маркетингова стратегия, в момента се намира в ръцете ви. Можете да настроите вашите анкетни въпроси да пасват изцяло с нуждите на вашето проучване, както и да персонализирате вашата анкета с вашата марка, цветове и лого.След като сте получили обратна връзка от клиентите, нашата комплексна логика позволява да сегментирате информацията по различни начини, за да достигнете до отзивите, от които се нуждаете. Например вие може да филтрирате всички отговори на жени и да видите какво мислят клиентките относно вашите продукти. Маркетинговите проучвания не са били никога толкова ефективни и рентабилни отколкото със ДЕКОРИ.

fb icon