cReAtIvE

Комплексно рекламно обслужване

Криейтив

logo-417861039Дизайн на лого и фирмена идентичност / Криейтив дизайн, концепция и графичен дизайн, изграждане на идентичност

Идентичността на вашата компания е нашето хоби и ежедневие – да създадем вашия имидж, чрез изчистен и оригинален дизайн. Идентичност се изгражда както за вашата компания, така и за отделен проект, личност, комуникационна кампания и пр. Създаването на идентичност изисква задълбочено проучване и анализ на пазара, конкуренцията, вашата бизнес история, продукти и услуги. То ще ни ориентира къде сте били, на къде отивате, както и какви онлайн маркетинг решения да ви предложим. В основата на идентичността, стои концепцията. Кои сте вие, кои са вашите цели, коя е вашата визия, кои са вашите целеви групи. Знаейки, тези отговори, нашият криейтив отдел, ще ви предложи концепция за вашата идентичност. Бъдете Уникални! Ние ще ви помогнем да го реализирате и да бъдете неповторими. Идентичността включва целия пакет от рекламни материали, които използвате, за да се идентифицирате като компания или продукт на пазара. След Концепцията, създаваме логото, слоганът, избираме вашият корпоративен шрифт и цвят, създаваме дизайн на основните рекламни материали на компанията ви: визитка, бланка, плик, папка. Изработката на мултимедийни материали за комуникация, е част от целия пакет комуникационни инструменти, които включва маркетинг стратегията. Мултимедийните инструменти като банери, презентации, рекламни клипове, сплаш скрийнове, онлайн игри и други, позволяват интерактивно и атрактивно поднасяне на посланията.
Графичният дизайн е съвместен процес между клиент и дизайнер. С него се цели да се предаде точно определено послание до дадена целева аудитория. Терминът “графичен дизайн” може също да се отнася за редица художествени дисциплини, които се фокусират върху визуалната комуникация и презентация. В графичния дизайн се използват различни методи за комбиниране на думи, символи и изображения, за да се създаде визуално представяне на идеи и послания. Графичният дизайнер може да използва типография, визуални изкуства и техники за оформяне на страници, за да създаде крайния продукт. Графичният дизайн често се отнася и до двата процеса: създаване на посланието и създаване на крайния продукт.

fb icon